Referenties

Project Utrecht

Foto's

Klik op een foto om deze te vergroten.

Omschrijving

Op 13 april 2021 ontving AGO Technische Installaties van Wouters-Schijndel de opdracht voor het realiseren van W-installaties in het project UTR06.

UTR06 bestaat uit 3 distributie centra met bijbehorende kantoren.

Wouters-Schijndel bouwt UTR06 voor Somerset Capital Partners welke UTR06 op ontwikkeld op het strategisch gelegen bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

 

Het terrein beslaat een oppervlakte van ruim 10 hectare waarop drie hoogwaardige distributiecentra met een parkeergarage worden ge- bouwd. De ontwikkeling wordt ge- bouwd volgens de laatste duur- zaamheidsnormen BREEAM Excel- lent **** en heeft een totale foot- print van ongeveer 65.000 m².

Op het bedrijventerrein Lage Weide heeft AGO Technische Installaties in het verleden al meerdere project- en gerealiseerd zoals een DC voor Kuehne & Nagel, Picnic en het hoofdkantoor van FonQ.


 

In mei zijn we gestart met de voorbereiding en het tekenwerk in BIM, de eerste week van juli gaan we daadwerkelijk met de uitvoering starten op locatie. De bouwlocatie ligt ingeklemd tussen een spoorlijn en het Amsterdam-Rijn kanaal.   

 

Ook loopt er over het terrein een hogedruk gasleiding welke onder het Amsterdam-Rijn kanaal door gaat. Deze zaken vragen extra aandacht tijdens het bouwproces.

 

In gebouw A gaat Albert Heijn met 850 medewerkers de online bezorg- dienst rondom Utrecht verzorgen. Er wordt hier voor de klanten 7 dagen in de week de boodschappen verzameld en bezorgd met 150 kleine vrachtwagens. Dit gebeurt uiteraard in een meerploegen dienst. Voor gebouw B en C is op dit moment nog geen huurder bekent. De panden worden voor- zien van een Akatherm Akasison hemelwaterafvoer systeem en noodafvoer systeem. De kantoren worden gasloos uitgevoerd, gebouw A wordt voorzien van lucht/water warmte-pompen met vloerver- warming en inductie convectoren in de plafonds t.b.v. de verwarming en koeling.

 

Gebouw B en C worden voorzien van een VRF systeem t.b.v. ver- warming en koeling. Om de BREEAM wordn de installaties volgens de laatste standaard ontworpen en in het gebouw geïntegreerd. Speerpunten hi- erbij zijn o.a. interne lucht- kwaliteit, hiervoor wordt de luchtbehnadleings installatie voorzien van CO2 sturing op ruimteniveau. Thermisch com- fort en temperatuur regeling worden op ruimte en werkplek niveau geregeld. Om de koelin- stallaties juiste te dimensioneren wordt een Temperatuur Over- schrijding (TO) berekening ge- maakt.

Om water verspilling tegen te gaan wordt water besparend

 

sanitair met eletronische kranen gemonteerd en het voorkomen waterverlies door lekkage wordt verzorgd door lekdetectie sys- temen.

Alle installaties worden gekop- peld aan een gebouw beheersys- teem welk ook de jaarlijkse ener- giebehoefte inzichtelijk maakt.

Kortom een veelzijdig project op een leuke locatie aan het water waar we weer een leuk stukje werk mogen maken.