Storingsdienst
0486 - 414 400

Servicevoorwaarden

1.  Onderhoud

1.1. het onderhoud.

Onder onderhoud wordt verstaan:

 • Het periodiek onderhoud / inspecteren van  toestel/randapparatuur en rookgasafvoer conform de onderhoudsvoorschriften van fabrikant en rekening houdend met de wetgeving hieromtrent
 • Het onderhoud per toestel geschiedt éénmaal per 12 of 24 maanden.
 • Het indien nodig bijvullen van het toestel mits vulkraan en toevoerkraan zich in de directe omgeving van het toestel bevinden..
 • Het ontluchten van de cv – ketel.

Niet tot een reguliere onderhoudsbeurt of storingsbeurt behoren de volgende werkzaamheden:

 • Het ontluchten van de totale cv installatie.
 • Het ontkalken  of vervangen van (voorraad) boilers c.q. warmtewisselaars, zonnecollectoren en leidingen.
 • Het reinigen c.q. vegen van afzuigkanalen en/of -roosters.

1.2. Niet terechte storingsmelding.

Onder niet terechte storingsmeldingen verstaan we storingen die het gevolg zijn van:

 • het ontbreken van nuts voorzieningen.(gas-water-elektro)
 • het bijvullen of de niet  juiste waterdruk van het toestel/installatie.
 • geen of niet voldoende spanning op het stopcontact t.b.v. het toestel.
 • te weinig capaciteit van de aanwezige installatie.
 • problemen die samen hangen met het juist inregelen van roosters of kanaalsystemen
 • niet of niet geheel openstaan van  gaskranen, afsluiters of aanwezige tussen kleppen.
 • gevolgen  van verstopping door o.a. kalkafzetting en/of enige vorming van andere stoffen welke de installatie of cv ketel vervuilen.
 • het niet juist gebruiken of instellen van thermostaten en ander regelapparatuur.
 • problemendie zijn ontstaan n.a.v. overspanning of blikseminslag , bevriezing en lekkages.
 • problemen die terugkomen door dat instructies of advies van AGO niet zijn opgevolgd.
 • veroorzaakt door werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd.

1.3. Toestel gebonden onderdelen.

Onder toestel gebonden onderdelen worden verstaan de onderdelen, die zich binnen de mantel van de cv ketel of warmwatertoestel bevinden. Als  fabrikant niet de benodigde onderdelen meer kan leveren zal AGO hier nooit aansprakelijk voor kunnen worden gehouden.

1.4. Rand-of nevenapparatuur.

Rand- of nevenapparatuur is de omschrijving voor alle componenten ofwel onderdelen die zich niet onder de mantel van het toestel bevinden zoals o.a. de volgende delen:

 • bekabeling
 • expansievat
 • inlaatcombinatie
 • overstortventiel
 • radiatorkraan
 • thermostaat
 • vulkraan

1.5. Onderdelen installatie.

Hieronder wordt verstaan alle technische componenten waar uit de installatie is opgebouwd m.u.v. het toestel. Enkel voorbeelden hier van kunnen zijn:

 • bekabeling
 • gasleiding
 • leidingen
 • radiatoren
 • regelingen installatie
 • rookgas voer
 • sifon
 • thermostaat
 • vloerverwarming

1.6. Eerste inspectiebeurt

Voordat een servicecontract/abonnement kan worden afgesloten dient een naar waarheid ingevuld aanvraagformulier te worden ingevuld. Op basis hiervan zal al dan niet AGO besluiten om een eerste inspectie uit te laten voeren. Nadat deze inspectiebeurt is uitgevoerd zal na positief besluit van AGO het  service contract/abonnement binnen  1maand  in werking zijn gezet. AGO heeft zonder opgave van redenen altijd het recht een aanvraag te weigeren.

2. Abonnementen

De abonnementen  die standaard kunnen worden afgesloten gelden altijd voor onderhoud en service aan toestellen en installaties voor huishoudelijk gebruik. Voor bedrijven wordt door AGO een op maat gesneden abonnement aangeboden. AGO Totaaltechniek heeft de volgende abonnementen met zorg voor u samen gesteld:

2.1. AGO Service & Onderhoud

Dit servicecontract bevat de volgende werkzaamheden:

 • voorrijkosten
 • periodiek onderhoud
 • storingsmeldingen
 • storingsafhandelingen

Niet in dit service contract is opgenomen:

 • arbeidsloon bij reparaties
 • toestel gebonden onderdelen, tenzij de garantieperiode van het toestel nog niet is verlopen.

Om dit servicecontract af te willen sluiten wordt voor het toestel geen maximum leeftijd gehanteerd.

2.2. AGO Comfort Plus

Dit servicecontract bevat de volgende werkzaamheden:

 • voorrijkosten
 • periodiek onderhoud
 • storingsmeldingen
 • storingsafhandelingen
 • arbeidsloon bij reparaties

Niet in dit service contract is opgenomen:

 • toestel gebonden onderdelen, tenzij de garantieperiode van het toestel nog niet is verlopen.

Om dit servicecontract af te willen sluiten wordt voor het toestel geen maximum leeftijd gehanteerd.

2.3. AGO Warmte Garant Plus All In **

Dit servicecontract bevat de volgende werkzaamheden:

 • voorrijkosten
 • periodiek onderhoud
 • storingsmeldingen
 • storingsafhandelingen
 • arbeidsloon bij reparaties
 • toestel gebonden onderdelen tot een maximaalbedrag van €255,00 per 2 jaar.

Niet in dit service contract is opgenomen:

 • onderdelen t.b.v. neven of randapparatuur.

Om dit servicecontract af te willen sluiten mag de leeftijd van  het toestel  niet ouder bedragen dan 5 jaar. Voorafgaande dient ten alle tijden een CV ketel keuring (CKK) te worden uitgevoerd. Na het bereiken van de 15 jarige leeftijd van het toestel wordt het contract automatisch omgezet naar een AGO Comfort Plus service contract/abonnement.

3. Capaciteit

Servicecontracten/abonnementen worden alleen afgesloten voor toestellen die kleiner zijn dan 45 kW en voor  mechanische afzuigunit met een maximaal vermogen tot 250 m3/uur.

4. Betaling en kosten

Als blijkt dat  na een storingsmelding of klacht door de klant  geen storing is waargenomen of blijkt te bestaan, of dat na een door AGO gemaakte afspraak niemand aanwezig blijkt te zijn, is AGO gerechtigd voorrijkosten voor dit bezoek in rekening te brengen. 

Waar kunnen we u vandaag mee helpen?

Onze service

AGO Totaaltechniek B.V. is een erkende installateur, gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van sanitair. Sanitair...
Er zijn tegenwoordig verschillende manieren om uw woning op een efficiënte, duurzame manier te verwarmen. Het is...
Als vooruitstrevend installatiebedrijf zijn we bij AGO Totaaltechniek constant op zoek naar manieren om te zorgen dat we...
Uw dak wordt door de jaren heen voortdurend blootgesteld aan de weersinvloeden. Slijtage en beschadigingen zijn vrijwel niet...
Een constante aanvoer van frisse lucht en een aangenaam binnenklimaat zijn van essentieel belang voor uw comfort en uw...
Iedereen zal op een gegeven moment een loodgieter nodig hebben. Vaak betreft het problemen die zo snel mogelijk verholpen...
Isoleren heeft direct veel voordelen: besparen op uw energiekosten, een hoger wooncomfort en u verlaagt uw CO2-uitstoot en dat...
Bekijk het uitgebreide assortiment CV ketels van AGO Groep van de merken Nefit,...
We hebben allemaal nood aan verse én gezonde lucht om goed te kunnen functioneren. Gemiddeld brengen we zo’n 90%...

Service & onderhoud

Juist periodiek onderhoud voorkomt meestal vervelende storingen. U bent optimaal verzekerd voor een lekker warm bad en een behaaglijk comfort in uw woning of appartement.

Consumenten / Zakelijk